ФУРСОВ – Ваксинирани и невакинирани ще се превърнат в два различни биологични вида

През 2018 г. в Санта Фе, в Института по сложност, под егидата на АНС се провежда много интересна конференция, на която се събират представители на водещите „контролни центрове” на глобалния свят. Те обсъждат различни варианти за преход към бъдещето: революционен, оптимален, катастрофален и антропологически. Революционен вариант – при който човечеството решава всичките си проблеми и напълно преминава в качествено ново състояние. Оптимално – решава проблеми, оставайки приблизително в текущото състояние. Но участниците в конференцията (те са едва тридесетина) отхвърлят тези варианти, тъй като проблемите са признати за неразрешими за сегашното състояние на човечеството и неговите елити. На първо място – в резултат на интелектуално-волево „прегаряне“ през последните 70 години. Вероятността за катастрофален вариант – със загубата на сегашното цивилизационно ниво – е признат от около половината от участниците. И четвъртият вариант е признат за най-желан – антропологически преход. Този термин се отнася до трансформацията на човешкото общество, в резултат на което „върховете“ и „дъната“ ще се превърнат в два различни биологични вида. И без “средни слоеве”. „Върховете“ ще живеят 120-140 години или повече, в екологични зони, използвайки всички блага на цивилизацията: информация, транспорт, комуникации и т.н. А „нисшите класи“ ще бъдат под натиска на болести и епидемии, лошо хранене, лоша екология като цяло. И колкото по-малко “дъното” е в контакт с “върха”, колкото по-малко знае за него , толкова по-добре.

Такова събитие-спусък за съвременния свят, което поставя началото на прехода към нов световен ред, е пандемията от КОВИД-19. Шваб казва много откровено и ясно в своята книга, написана в съавторство с Тиери Малере: че тази пандемия е повод за „голямо нулиране“ на цялата човешка цивилизация. Че няма да има средна прослойка, няма да има държава. Че богатите ще спечелят, а бедните ще загубят. Всичко това е написано там. Но в същото време са идентифицирани две условия за успеха на подобно “нулиране”. Първо, то трябва да бъде всеобщо. Нито една голяма държава: Съединените щати, Китай, Русия или Индия, да не стоят далеч от него, така че всички те да изпълняват командите за нулиране. И второ, всичко трябва да мине бързо и необратимо, като блицкриг, така че никой да няма време да дойде на себе си, а всички да станат зависими от ваксината.

Вече можем да кажем, че нулирането не се получи. На руските елити не беше позволено да правят пари от ваксини и санкциите не бяха повдигнати от тях. Китайските елити бяха заплашени с трилиони глоби за „Щама от Ухан“. И най-важното е, че те надцениха степента на пасивност на населението, предимно в Европа. Честно казано, не очаквах, че 300 000 души ще излязат на протестна демонстрация във Виена, че същото ще се случи в Брюксел, Лондон и Париж. Но хората много добре усещат, че нещо много, много лошо ги заплашва. И някои от елитите дадоха заден. Бил Гейтс вече каза, че през 2022 г. тази епидемия ще приключи. Списание “Економист” , издавано от Фабианското общество и клана Ротшилд казва същото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.